How to create a printerqueu with .NET and WMI

This is an example of how you create a printerqueue with .NET and WMI (Windows Management Instrumentation).

A list of properties can be found at MSDN Win32_Printer

Other topics:
How to install printerdrivers with wmi and VB.NET
How to create TCP/IP printerports with .NET

Imports System.Management

Dim shared as Boolean = true

Try
 Dim mp As ManagementPath = New ManagementPath("Win32_Printer")
 Dim co As ConnectionOptions = New ConnectionOptions()
 co.EnablePrivileges = True
 co.Impersonation = ImpersonationLevel.Impersonate
 
 Dim ms As ManagementScope = New ManagementScope("\\" + Environment.MachineName + "\root\cimv2", co)

 Dim printerObject As ManagementObject = New ManagementClass(ms, mp, Nothing).CreateInstance()
 printerObject("PortName") = "IP_192.168.0.2"
 printerObject("DriverName") = "DriverName"
 printerObject("DeviceID") = "queuename"
 printerObject("Location") = "Placement of printer"
 printerObject("Comment") = "Some comments"

 If (shared) Then
  printerObject("Shared") = True
  printerObject("ShareName") = "Sharename"
  'printerObject("Published") = False ' Publish printer
 End If

 Dim options As PutOptions = New PutOptions()
 options.Type = PutType.UpdateOrCreate
 printerObject.Put(options)

Catch ex As Exception
 ' Do something
End Try

2 reaktioner till “How to create a printerqueu with .NET and WMI”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.