Administrera sin Telia router Thomson TG789vn från Internet

Om du har ADSL bredband från Telia så har du antagligen en Thomson TG789vn router därhemma. Jag har en sådan och har letat efter ett sätt att kunna administrera den över Internet då jag inte är hemma. Det verkar tyvärr inte finnas stöd för detta i routerns Telia-strypta programvara.

TG789vn

Ett sätt att komma runt detta är att man sätter upp en reverse proxy. I ’mitt fall så löste jag det genom att använda mod_proxy i den apache webbserver som jag har igång hemma och som är öppnad (port forward port 80) mot Internet. Utöver det så har jag ett dynamiskt domän-namn kopplat mot servern.

Så här gick jag till väga:

1. Först skapade jag en egen subdomän kallad http://router.dindomän.com och pekade den mot servern.

2. Kollade så att apache har mod_proxy enablat i /usr/local/etc/apache22/httpd.conf

LoadModule proxy_module libexec/apache22/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module libexec/apache22/mod_proxy_http.so
LoadModule xml2enc_module   libexec/apache22/mod_xml2enc.so
LoadFile  /usr/local/lib/libxml2.so
LoadModule proxy_html_module libexec/apache22/mod_proxy_html.so

2. Skapade en användare för att lösenordsskydda routern. Username nedan är användarnamnet, lösenordet skriver man på förfrågan.

 htpasswd -c /usr/local/etc/router.user username

3. Lade in följande i apaches configurationför virtualhosts i /usr/local/etc/apache22/extra/httpd-vhosts.conf. 192.168.1.1 är den IP-adress som routern har på hemma-nätverket. Routern skyddas av BASIC-autentisering.

<Virtualhost *>
 ServerName router.domainname.com
 ProxyRequests Off
 <Proxy *>
   Order deny,allow
   Allow from all
  AuthType Basic
  AuthName "Password Required"
  AuthUserFile /usr/local/etc/router.user
  Require valid-user
 </Proxy>

  ProxyPass / http://192.168.1.1/
  ProxyPassReverse / http://192.168.1.1

 </Virtualhost>

4. Starta om apache och besök webbsidan http://router.dindomän.com. Thomson boxens admin-sida bör nu dyka upp efter att du matat in användarnamn och lösenord.

Det var alles, happy administration!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.