Cloudways – Let’s Encrypt Renewal Alert

We are using Cloudways at work for our WordPress corporate website masarinconsulting.se. Cloudways sent me an ”Let’s Encrypt Renewal Alert”, that stated that ”Renewal of the Let’s Encrypt certificate failed due to an application restriction. You can manually renew the certificate by following this guide.”. However, the guide did not help.

Cloudways web UI didn’t give us any more information about the problem. Then I started to investigate the server access logs and found out that the renewal process needs to access a specified URL on the server. But because of the redirect rules in the default wordpress .htaccess, that URl was not accessible. We need to add an exclusion to that URL.


RewriteRule "^.well-known/acme-challenge" - [L]

Add this to the default WordPress .htaccess like this.RewriteEngine On
RewriteRule "^.well-known/acme-challenge" - [L]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

Cloudways can then automatically renew the cert. You should now be able to renew the SSL certificate in the Cloudways application ”control panel”

Byta starthaksbrygga på röjsåg eller annan motor

Om du någon gång måste byta starthaksbrygga på en röjsåg (eller annan motor) så har du kommit rätt. Vår Husqvarna 336fr drabbades plötsligt av detta fel som innebär att maskinen inte går att starta. Detta eftersom plastbitarna i bryggan ska gripa tag i svänghjulet när man drar igång maskinen. I vårt fall så var plastbitarna och det som tillhör dessa borta.

Så här ser starthaksbryggan ut.

starthaksbrygga

Hos vår återförsäljare så kostade denna del 136 kr. Det var billigare att köpa hela bryggan än bara plastbitarna.

Då man byter denna så börjar man med att skruva lös själva startanordningen för att frilägga starthaksbryggan. Och eventuella kåpor. Sedan så tar man bort tändstiftet och ser till så att kolven är så långt ner som möjligt. Sedan man pular in ett nylonrep inuti förbränningskammaren eftersom man måste få stopp på kolvens rörelse. Anledningen till att använda ett nylonrep är att detta inte förstör något i motorn. Om inte detta görs så får man inte loss bryggan då kolven bara går runt. Sedan är det bara att vrida bryggan motsols för att få loss den. Voila! Sedan är det bara att montera ihop allt igen.

Idén med att använda ett nylonrep hittade jag på denna video. Tack youtube! Starthaksbrygga heter ”starter pawl” på engelska och det kan vara bra att veta om man letar reservdelar på nätet.

Script to handle webcam ftp uploads on a web server

I bought this really cheap webcam from DealExtreme. That camera is now providing one of my websites with live images. The cameras internal webserver can’t handle that many request, so I am using the ftp-feature to upload images to my web server.

webcam

One problem is that each photo’s filename consists of a timestamp, like ”20130404_1223.jpg”. Instead I want the filename to be something like ”webcam.jpg”. Another problem is that the ftp feature fill my webserver with too many photos, so I need to purge the upload directory.

I wrote this script that purges the upload directory from ALL but THE LATEST photo. It also renames the remaining photo to webcam.jpg as I wanted.

#!/usr/local/bin/bash
cd /path/to/webcamftp
(ls -rt *.jpg|tail -n 1;ls *.jpg)|sort|uniq -u|xargs rm
ls *.jpg | xargs -I '{}' mv '{}' webcam.jpg

I have made a simple script for truncating sql-server log files. In ”SQL-Server 2008″ and later versions the ”BACKUP LOG with TRUNCATE_ONLY” command is discontinued and my old script does not work any longer. The updated script works by setting the databases to simple recovery mode.

declare @db varchar(300)
declare @logname as varchar(300)
declare @sql nvarchar(1000)

declare cDB cursor for
SELECT name from master..sysdatabases sdb
WHERE sdb.name NOT IN('master','model','pubs','msdb','tempdb')
ORDER BY name

open cDB
fetch cDB into @db

while (@@fetch_status = 0)
begin

--print @db
SET @sql='SELECT @logname=name FROM '+@db+'.dbo.Sysfiles WHERE fileid=2'
print @sql
EXEC sp_executesql @sql,N'@logname varchar(300) out,@db varchar(300)',@logname out,@db
print @logname

SET @sql='Use '+@db+';'
SET @sql=@sql+'ALTER DATABASE '+@db+' SET RECOVERY SIMPLE;'
SET @sql=@sql+'DBCC shrinkfile ('+@logname+', 1);'
print @sql
EXEC sp_executesql @sql,N'@logname varchar(300)',@logname

fetch cDB into @db
end
close cDB
deallocate cDB

online casino bonus

I have recently been working a lot with AutoCad for one of our customers. We use .NET (C#) to ”drive” AutoCad and this is done by using the AutoCad .NET API. With the API we can load and modify drawings and automate tasks. It is pretty straight forward for anyone skilled in .NET, BUT it can't do all things because the API is LIMITED in scope. When you get stuck with a problem there aren't many resources on the web that describes what to do. Most examples are either for VB or AutoLISP.

In this very simple example I show how to use the API and a workaround if the API does not support the operation that you want to do. The first part of the demo shows how to start AutoCad and load a drawing. The second part shows how you can use the API to hide a layer in the drawing. The last part demonstrates how to make all groups in a drawing selectable by sending commands to the AutoCad command line. This operation can't be done with the API because there aren't any ”Selectable” property for Groups (_acadApplication.ActiveDocument.Groups).


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using Autodesk.AutoCAD.Interop.Common;
using System.Threading;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace TestApp
{
  class Program
  {

    private IAcadApplication _acadApplication;

    static void Main(string[] args)
    {
      Program p = new Program();
      p.LoadDrawing(@"C:\\Marcus.dwg");
      p.HideLayer("LayerX");
      p.MakeGroupsSelectable();      
    }


    // start (and wait for) autocad in a very crude way...
    public Program()
    {
      _acadApplication = new Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication();
      Thread.Sleep(10000);
      _acadApplication.Visible = true;
    }

    // Load my drawing
    private void LoadDrawing(string dwgFileName)
    {
      _acadApplication.Documents.Open(dwgFileName);
    }

    // Find the layer and hide it
    public void HideLayer(string layerName)
    {
      foreach (AcadLayer layer in _acadApplication.ActiveDocument.Layers)
      {
        if (layer.Name == layerName)
        {
          layer.LayerOn = false;
        }
      }
    }

    // Make all groups selectable by sending command to Acad
    public void MakeGroupsSelectable()
    {
      List selectableGroupsList = new List();
      foreach (AcadGroup group in _acadApplication.ActiveDocument.Groups)
      {
        // Never mind unnamed groups
        if (group.Name.StartsWith("*"))
          continue;
        
        // Make the group selectable
        if (!selectableGroupsList.Contains(group.Name))
        {
          _acadApplication.ActiveDocument.SendCommand("-group\n" + "Selectable\n" + group.Name + "\nYes\n\x3\x3\x3");
          selectableGroupsList.Add(group.Name);
        }
      }
    }

  }
}


gratis casino

Hemsida till Ludvig Nordström sällskapet

Jag har nyligen hjälp en kompis med att bygga en hemsida åt Ludvig Nordström sällskapet. Så kika på den!

ludvig1

Eftersom jag är ett stort fan av att använda WordPress (php) som CMS till enklare webbsidor åt föreningar/mindre företag så blev det givetvis den tekniska lösningen. Som vanligt blev det lite hackande i form av att mixtra med teman samt plugins/tillägg men det var ganska enkla fixar som behövde göras. Samtidigt var det kul att se alla bra nyheter i WordPress 2.8. Det är riktigt imponerande att följa WP’s utveckling.

Ny flipperlineup där hemma

Efter en större flipperflytt där 5 spel flyttades inom loppet av 3 timmar så ser mitt vardagsrum helt annorlunda ut.

Flipperflytt
Flipperflytt
Flipperspel
Flipperspel

Nuvarande lineup:
The Addams Family
WC94 – World Cup Soccer 94 NYTT
STTNG – Star Trek The Next Generation NYTT

Spelen som åkte ut:
HS2 – The getaway
TS – The Shadow

Dessutom flyttades ett Black Rose hem till min kompis Thomas.